fin  |  sve    
Vasaensis

Vasaensis

Vasaensis-ekirjasto esittelee Vaasan aluetta käsittelevää vanhaa kirjallisuutta ja pienpainatteita.

Tekniska Klubben i Wasa 1894 - 1934

Tekniska klubben i Wasa.pdf

Nimeke

Tekniska Klubben i Wasa 1894 - 1934

Vaihtoehtoinen nimeke

Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar XII A, Specialnummer

Aihe

historiikit
historiker
erikoisnumerot
specialnummer
juhlajulkaisut
festskrifter
tekniset alat
tekniska branscher
klubit
klubbar
Vaasa
Vasa
1800-luku
1800-talet
1900-luku
1900-talet

Kuvaus

Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar, Årgång 54, XII A December 1934, Specialnummer
Helsingfors 1934
Mercators Tryckeri Aktiebolag

Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar
Redigerade av John L. W. Lillja
Specialnummer
utgivet till
Tekniska Klubben i Wasa 40-års Jubileum

Redaktionskommittè:
C. Selim Westman, ordf. - Bertil Levón, sekr.
Torsten Nordström, E. I. Serenius, Walter Swanljung, Fredrik Wikman

Innehåll:

Walter Swanljung : Tekniska Klubben i Wasa 1894 - 1934
Ing. Georg F. Janson : Om Syd-Österbottens elektrifiering
Stadsing. I. I. Holming : Wasa stads hamnar
Dipl.-ing. C. Selim Westman : Provrumsförsök med Wickströms motorer
Ing. Bertil Levón : Transportelement i kvarnar
Dipl.-ing. Ragnar Dunkers : Framtidens storvägar - Intryck från en studieresa till Tyskland sommaren 1934
Fil. dr. Lennart Kurtén : Industrien i Wasa
Fil. Mag. Halvdan Ström : Glas- och fajansindustri i Svenska Österbotten på 1800-talet
Ing. R. Amberg : Inha bruk
Fil. mag. Axel N. Westerlund : Tre ledande Jakobstads industrier
L. Krohn : Briketter av träavfall

Luontiajankohta

1934

Teksti

Tekniska Klubben i Wasa

Viittaus

“Tekniska Klubben i Wasa 1894 - 1934,” Vasaensis, viitattu 23. toukokuuta 2018, http://vasaensis.vaasa.fi/ekirjasto/fi/items/show/282.

Aineiston suhteet

Aineistolla ei ole suhteita.